Діяльність кафедри

Дисципліни

Англійська мова (І курс)
Англійська мова (ІІ курс)
Англійська мова (ІІІ курс)
Англійська мова (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІІІ курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)
Усний двосторонній переклад з англійської мови (ІV курс)
Культура усного і писемного мовлення англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)
Теорія і практика перекладу з англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)

 Спеціальності

6.020303 Філологія* (Мова та література)
6.020303 Філологія (Переклад)
035 Філологія

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють дев’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник викл. Пономарьова Ю. А.);
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник викл. Ярошенко О. В.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник доц. Рубчак О. Б.);
• секція практичного курсу перекладу ІІІ курсу (керівник ст. викл. Сергієнко К. П.);
• секція практичного курсу перекладу ІV курсу (керівник доц. Ананко Т. Р.);
• секція усного двостороннього перекладу IV курсу (керівник викл. Циган Л. В.);
• секція культури усного і писемного мовлення англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Зінченко Г. Є.);
• секція теорії і практики перекладу з англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Ананко Т. Р.)