Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: “Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу”.

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:
• доц. Гнезділова Я. В. – кафедра германської і фіно-угорської філології;
• викл. Калініченко О. М. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Лисенко О. А. – кафедра психології і педагогіки;
• викл. Сологуб Т. В. – кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського;
• викл. Шевчук М. Д. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;
• викл. Щербина М. Б. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій