Завідувач кафедри

Шутова Марія Олександрівна,
доктор філологічних наук, доцент

У 1998 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова та література (англійська, німецька)” Кандидат педагогічних наук з 2005 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 26.053.01 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Учене звання доцента по кафедрі іноземних мов присвоєно у 2011 р.

У 2016 р. захистила докторську дисертацію “Етнокультурні стереотипи в англійській та українській мовах: реконструкція і типологія” у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.
Основні навчальні курси: “Теоретична граматика”, “Історія лінгвістичних учень”, “Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство”, “Порівняльна типологія англійської та української мов”.
У науковому доробку Шутовой М.О. 51 публікація, з них 1 монографія, 49 наукового характеру та 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Профіль Google Scholar