Діяльність кафедри

ДИСЦИПЛІНИ:

 

Західноєвропейська мова (англійська) (І, ІІ, ІІІ курс)
Друга іноземна мова (англійська) (ІV курс)
Практичний курс перекладу з англійської мови (ІV курс)

Культура усного і писемного мовлення англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)
Теорія і практика перекладу з англійської мови (І курс другого (магістерського) рівня)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Спеціальність 035 Філологія

Спеціалізація 035.06 Східні мови та літератури (переклад включно)

 

Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу контролюють дев’ять фахових секцій кафедри:

• секція англійської мови І курсу (керівник ст.викл. Рибачківська Л.Є.)
• секція англійської мови ІІ курсу (керівник доц. Тищенко Т. В.);
• секція англійської мови ІІІ курсу (керівник доц. Мудринич С.Ю.);
• секція англійської мови ІV курсу (керівник викл. Кравцевич Н.С.);
• секція практичного курсу перекладу ІV курсу (керівник доц. Талько С.В.);
• секція культури усного і писемного мовлення англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Талько С.В.);
• секція теорії і практики перекладу з англійської мови І курсу другого (магістерського) рівня (керівник доц. Ананко Т. Р.)