Завідувач кафедри

Мелько Христина Богданівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила факультет романо-германської філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та німецька мова і література». Кандидат філологічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на тему: «Типологія засобів відображення синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов)»)» зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. У 2015 р. отримала атестат доцента кафедри англійської філології і перекладу. Має 41 публікацію, з них 38 наукових, в тому числі 31 наукову публікацію у провідних фахових виданнях України, 7 тез. Крім того, є автором 3 розділів в міжнародних колективних монографіях, одним із співавторів підручника за модульно-рейтинговою технологією навчання “Англійська мова” (із Грифом МОН України) та навчального посібника “Specialized translation from a cognitive-discursive perspective”, автором трьох видань «Методичних вказівок щодо виконання курсової роботи з порівняльної лексикології» (у співавторстві).