Освітньо-професійні програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Західноєвропейська мова (англійська)

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033
Освітня програма:

Робочі програми нормативних дисциплін

Робочі програми вибіркових дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Друга іноземна мова (англійська)

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.033
Освітня програма:

Робочі програми нормативних дисциплін

Робочі програми вибіркових дисциплін

Силабуси вибіркових дисциплін

Програми перекладацьких практик

Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.060
Освітня програма:

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Перший (бакалаврський) рівень

 • Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
 • Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
 • Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
 • Мова іврит, єврейська література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
 • Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;
 • Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова
 • Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова;
 • Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Другий (магістерський) рівень

 • Східна філологія: Китайська мова і література, переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Арабська мова і література, переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Мова іврит, єврейська література, переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Корейська мова і література,  переклад, методика навчання ;
 • Східна філологія: Перська мова і література, переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Турецька мова і література, переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Японська мова і література,  переклад, методика навчання;
 • Східна філологія: Мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання