Дисципліни за вибором

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.